Keurmerk OSB en Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Schoonmaakbedrijf de Hoeve BV is in het bezit van het keurmerk van de brancheorganisatie OSB. Dit garandeert u dat de Hoeve professionaliteit biedt op vaktechnisch gebied. Tevens impliceert het bezit van het keurmerk OSB dat de Hoeve belangrijke gedragscodes naleeft.

Administratief: De Hoeve handelt conform de norm NEN 4400-1

Verantwoordelijk Marktgedrag: De Hoeve handelt conform de code Verantwoordelijk Marktgedrag. Klik HIER voor de zelfverklaring: Code Verantwoordelijk Marktgedrag

 

Keurmerk OSB en Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Schoonmaakbedrijf de Hoeve BV is in het bezit van het keurmerk van de brancheorganisatie OSB. Dit garandeert u dat de Hoeve professionaliteit biedt op vaktechnisch gebied. Tevens impliceert het bezit van het keurmerk OSB dat de Hoeve belangrijke gedragscodes naleeft.

Administratief: De Hoeve handelt conform de norm NEN 4400-1

Verantwoordelijk Marktgedrag: De Hoeve handelt conform de code Verantwoordelijk Marktgedrag. Klik HIER voor de zelfverklaring: Code Verantwoordelijk Marktgedrag

 

ONZE KWALITEIT

De zorg voor kwaliteit blijft Schoonmaakbedrijf De Hoeve bezig houden. Dat is logisch in een tijd waarin interne en externe klanten steeds meer waarborgen eisen m.b.t. dit onderwerp.

Het zoeken naar manieren om kwaliteit te meten en te beheersen is dan ook één van de belangrijkste activiteiten. Zo gebruikt schoonmaakbedrijf de Hoeve BV een op VSR gebaseerd, maar op punten nog verbeterd kwaliteitmeetsysteem.

ONZE KWALITEIT

De zorg voor kwaliteit blijft Schoonmaakbedrijf De Hoeve bezig houden. Dat is logisch in een tijd waarin interne en externe klanten steeds meer waarborgen eisen m.b.t. dit onderwerp.

Het zoeken naar manieren om kwaliteit te meten en te beheersen is dan ook één van de belangrijkste activiteiten. Zo gebruikt schoonmaakbedrijf de Hoeve BV een op VSR gebaseerd, maar op punten nog verbeterd kwaliteitmeetsysteem.

ONZE KWALITEIT

De metingen inzake het kwaliteitmeetsysteem, worden verricht door een gekwalificeerd medewerker van schoonmaakbedrijf de Hoeve BV.

Tijdens een controleronde door het object wordt met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven gecontroleerd. U als Klant en schoonmaakbedrijf de Hoeve BV komen eventueel zelfs een ‘Acceptable Quality Level’-norm (AQL) overeen.

Het kwaliteitmeetsysteem kent a.h.w. een overeengekomen (geringe) tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald. In sommige gevallen geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra tussencontrole of corrigerende acties ter verbetering en waarborging van de uiteindelijke schoonmaakkwaliteit.

ONZE KWALITEIT

De metingen inzake het kwaliteitmeetsysteem, worden verricht door een gekwalificeerd medewerker van schoonmaakbedrijf de Hoeve BV.

Tijdens een controleronde door het object wordt met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven gecontroleerd. U als Klant en schoonmaakbedrijf de Hoeve BV komen eventueel zelfs een ‘Acceptable Quality Level’-norm (AQL) overeen.

Het kwaliteitmeetsysteem kent a.h.w. een overeengekomen (geringe) tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald. In sommige gevallen geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra tussencontrole of corrigerende acties ter verbetering en waarborging van de uiteindelijke schoonmaakkwaliteit.

ANALYSE VAN DE BEOORDELING

Elke fout heeft een oorzaak en elke fout heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan? Een grondige analyse van de foutscore brengt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en vormt zo een handvat voor het ondernemen van actie.

De kwaliteitsbeoordeling heeft uitsluitend een corrigerende functie: geen doel maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van onze klanten én de uiteindelijke gebruiker van de schoongemaakte ruimte.

Kortom, ons kwaliteitmeetsyteem tilt het schoonmaakonderhoud uit de sfeer van de subjectieve beoordeling. Derhalve is ons kwaliteitmeetsysteem een rationeel managementinstrument dat u de garantie geeft dat de opdracht goed en professioneel wordt uitgevoerd.